• kirgap

Камень на кладбище Сибиляково Тарского района Омской области

Камень на кладбище Сибиляково Тарского района

На действующем кладбище деревни Сибиляково Тарского района есть белая мраморная намогильная плита с высеченным текстом на арабской графике, памятник укреплен пятью рядами кирпичной кладки. Согласно местной легенде, здесь девушка похоронила своего отца, когда проходила с караваном.

По данным информантов, деревенское кладбище было перенесено ближе к камню с другого места более 100 лет назад, до этого памятник стоял одиноко. Тот факт, что изучаемое надгробие стояло отдельно, объясняется просто- здесь располагался фамильный склеп торгового домы Айтикиных, к которому принадлежал Нийаз Хайдар.

Collapse )
Сибирия сибирские татары

Могильная плита с Ханского кладбища близ г. Тобольска

Тайна памятника с Ханского кладбища
17.04.2008 13:48

Всякий входящий в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник первым делом видит памятник с письменами на арабской графике, установленный на лестничной площадке напротив входной двери. С этой «мусульманской» стелы и открывается экспозиция.

Братья бин Гаввас-Бакий

«Могильная плита с Ханского кладбища близ г. Тобольска», - сообщает надпись на табличке.

Разные приходят мысли, когда прикасаешься к необычному экспонату. Памятник в 1912 году привез в музей археолог, исследователь Сибири Василий Пигнатти, работавший в ту пору консерватором Тобольского музея.

Collapse )
Сибирия сибирские татары

Тубыл музеенда сакланучы XVII гасыр ташбилгесе тексты. Марсель Әхмәтҗанов

هوُ الحى الذى لا يموت كل حى سيموت
قال النبى عليه اللسلام الدنيا ساعة فجعلها طاعة
ايردى

حير دعالار

تاريح منكدا يوزدا اون يل ايردى محمد مرادا بن
عوض باقى دار الفنادين دار البقايه اينتيقال ايلادىТекстның татарча өлешенең хәзерге графикада укылышы
7. Тарих миңдә йөз дә ун йыл ирди Мөхәммәд Морад ибне
8. Гаваз Бакый дарелфанадин дарелбакайа интикаль әйләде.

Тубыл музеендагы кабер ташы
Тубыл музеенда сакланучы XVII гасыр ахыры татар кабер ташы турындагы беренче хәбәр тарихчы Равил Фәхретдиновның инглиз телендә басылган «Татарлар тарихы» (Казан: «Мәгариф» нәшрияты, 2004) китабына иллюстрация рәвешендә бирелгән кабер ташы сурәтеннән мәгълүм булды.
Бу ташның кыйммәте татар мәдәнияте өчен кечкенә түгел. Ул таш XVII гасырда татар халкы арасында Касыйм шәһәреннән Тубылга хәтле – бердәм татар мәдәнияте яшәүнең билгесе булып тора.
Ташның текстын фото аша өлешчә генә өйрәнергә мөмкин булды, чөнки аның фоторәсемен эзләп, сорашып карасак та табып булмады. Шулай да аны өйрәнүдә кайбер казанышлар бар. Беренчедән, аның бөтен тышкы архитектура декоратив бизәлеш, ясаган материал, язу стильләре һәйкәлнед вертикаль хәлдә куелуы, аның үлчәмнәре Урал буйларында куелган татар эпитафик истәлекләре белән бердәм тәңгәл килә.
Таш текстының структурасына игътибар итсәң дә шул күренеш.
Текстның өске өлешендә шул ук орнамент, язулар – гарәп язуы. Язу юллары турыпочмаклы оялар эченә кабартып язылганнар. Календарь системасы һәм дә телләр дә шул. Текстлардагы антропонимнар да гомуммилли байлыкка карый. Таштагы текст структурасы да бер тәртиптә бара.
Ташның 3–6 юлларын бөтенләй укып булырлык түгел. 7–8 юллар бераз танылдылар.
Татар тарихында Гаваз Бакый шәхесе бераз мәгълүм. Аның Гаваз Бакый Колмәмәтов исемле командир буларак Тубыл татарларыннан оешкан полк белән җитәкчелек итүе турында хәбәрләр бар1.
Гаваз Бакый белән мәгълүм татар китап күчерүчесе, Казан арты Ташкичү авылыннан Мөхәммәдкәрим бине Рәфикъ та Тарада булу дәверендә таныш була.
Таш текстындагы һиҗри 1113 милади 1701–1702 елларга туры килә.

1 Тычинская З.А. Потомки касимовских татар в Сибири // Сулеймановские чтения. – 2002. – С. 122–125.

Әхмәтҗанов М.И. XVII–XVIII гасыр татар ташбилгеләре. – Казан, 2011. – 260 б.©

Тубыл музеендагы кабер ташы

фото камня взял на https://sibir79.livejournal.com Точную ссылку сейчас найти не могу (

Сводная таблица размеров болгаро-татарских надгробных камней

Оригинал взят у kalmayur в Сводная таблица размеров болгаро-татарских надгробных камней
Из книги Г.М. Давлетшина "Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (истоки, становление и развитие)". Казань. Тат. книж. изд-во. 2004г.

Таблица будет полезна интересующимся старой татарской эпиграфикой.

Collapse )

  • byltyr

Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик...

Татар тарихы буенча асыл чыганакларны барлау юлында соңгы елларда беркадәр җанлану күзгә ташлана. Бу өлкәдә чит илләрдә дә, Татарстанда да сирәк булса да борынгы язма тарихи чыганаклар басылгалады. Мәсәлән, Төркия архивларында Алтын Урда, Кырым һәм Казан ханлыклары дәверләреннән калган ярлыклар (Анкара, 1996 ел), XVI-XIX гасырларда Идел-Урал регионында барган тарихи вакыйгаларга кагылышлы Төркия архивларында сакланучы документлар (Казан, 2008 ел), Нугай Урдасы тарихына кагылышлы Мәскәүдәге Русиянең борынгы актлар архивында сакланучы XVI гасыр документлары (Казан, 2006 ел) кебек кызыклы басмалар дөнья күрделәр.
Шулай ук борынгы тарихи язма чыганаклар рәтенә карый торган татар ташбилгеләрен өйрәнү эше дә җанланып килә. Бу өлкәдә соңгы елда Раиф Мәрданов, Ирек Һадиевларның Татарстанның Әгерҗе төбәгендәге татар авылларында сакланучы каберташ язмаларын өйрәнүгә багышланган хезмәтләре, Венер Усмановның Каргалы (Сәгыйд) һәм Стәрлебаш зиратлары ташбилгеләрен өйрәнүгә багышланган өч томлык хезмәте, Нурулла Гарифнең Казан ханлыгы чоры ташъязмаларын яктырткан хезмәте һәм башкалар дөнья күрде. Бу хезмәтләрнең матбугатка чыгуы бик вакытлы иде, чөнки вакыт һәм кеше факторы соңгы елларда борынгы тарихи чыганакларга карата елдан-ел ныграк зыян сала бара.
Менә бу көннәрдә филология фәннәре докторы археограф Марсель Әхмәтҗановның «XVII-XVIII гасыр татар ташбилгеләре» исеме белән яңа хезмәте басылып чыкты.
Хезмәт гаять киң мәйданнарда — Касыйм шәһәреннән алып Тубыл һәм Курганга хәтле өлкәләрдә яшәгән бабаларыбызның 150 тарихи истәлеген өйрәнеп язылган. Автор хезмәтендә ташбилгеләребезне өйрәнгән В. В. Вельяминов-Зернов, Хөсәен Фәезханов, Каюм Насыйри, Гали Рәхим, Һарун Йосыпов кебек галимнәр һәм бүгенге көндә бу өлкәдә эшләүче яшь галимнәрнең хезмәтләренә дә таянып, искә алып уза.
М. Әхмәтҗановның бу хезмәте аның кырык елга якын сузылган гыйльми эшчәнлегендә фәнни экспедицияләр вакытында тупланган материалларның җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителүе булды. Галим ташбилгеләр табылган киң регионнарны үзе йөреп, өйрәнеп чыгып, аларны фәнни әйләнешкә кертте. Бу — йөзләрчә чакрым җәяү үтелгән юл, хисапсыз ташландык зиратлар чытырманлыкларын айкап, андагы ташларны чистартып, ауганнарын күтәреп, билгеләп калдыру, табигатьнең карлы-яңгырлы, җил-давыллы көннәрендә дә туктамый алга атлау нәтиҗәсе дә. Материалларның бер өлеше аның моңарчы матбугатка чыгарылган мәкаләләрендә, җыентыкларында һәм китапларында урын алган иделәр.
Ташбилгеләрдә искә алынган шәхесләрнең исемнәре М. Әхмәтҗановның күп еллар буе өйрәнү объекты булган татар шәҗәрәләре белән бәйләнәләр, алар шәҗәрәләрнең дөреслеген раслаучы чыганаклар да булып торалар.
М. Әхмәтҗанов татар ташбилгеләренең үсеш этаплары, аларны эшләүче осталар, алардагы эпитафик поэзия үрнәкләрен өйрәнү буенча китабында зур эш күрсәткән, аның тарафыннан XVII гасырда татар ташбилгеләре сәнгатен тудыруда зур хезмәт куйган Килмөхәммәд Ишман углы, Тиләш углы Дусмәт хафиз, Дәвеш хафиз, Остаз углы Аккуҗад исемнәре, XVIII гасырда Ибраһим ахун Түләк углы, Исхак Габделкәрим углы һәм башкаларны татар таш кисеп язу сәнгате тарихына кертте, шул рәвешле әлеге сәнгатьне өйрәнүчеләргә дә зур чыганак, кыйммәтле материал булып тора бу китап. Осталарның исемнәре галим тырышлыгында«Татар энциклопедиясе» сәхифәләрендә дә ныклы урын били.
Ул өйрәнгән зиратларның саннары меңнән артып китә. М. Әхмәтҗанов тарафыннан Татарстанның Алабуга, Арча, Менделеев, Мамадыш, Әгерҗе, Актаныш, Саба, Лаеш, Мөслим, Әлмәт, Азнакай, Чишмә районнары, Каргалы, Үрге Чебенле, Сакмар, Касыйм, Троицк, Сафакүл һәм башка дистәләгән татар зиратларында XVII-XVIII гасыр ташбилгеләре табылган. Шунысы аянычлы: кайбер борынгы зиратлардагы ташбилгеләрнең югалу очраклары өчен көенергә дә туры килгән галимгә. Мәсәлән, Мөслим төбәгендәге Катмыш авылы кырыенда XVII гасырның икенче яртысында Арча, Саба, Теләче якларыннан куып китерелеп утыртылган нугайбәкләр зиратында 1980 елларда 15 ташбилге сакланса, бүген анда аларның берсе дә күренми. Әйе, кайчак кешене комсызлык, мәгънәсезлек горур кеше исеменнән хайванлыкка этәрә шул...
Ташбилгеләр авылларның тарихын билгеләгәндә, нәсел тарихларын ачыклаганда да ышанычлы чыганаклар була алалар, югыйсә. Шуны да әйтергә кирәк, татар ташбилгеләре XVII-XVIII йөзләрдә ташка уеп та, күпертеп тә гарәп графикасының сөлес ысулында язылганнар. XVII-XVIII йөзләрдә татар исемнәре арасында борынгыдан телнең үз материалыннан ясалганнары да күп булган. Андый борынгы исемнәрне уку тәҗрибәсез кешегә шактый мәшәкатьле була. Марсель Әхмәтҗанов исә, шәҗәрәләр өйрәнү тәҗрибәсеннән чыгып, ташлардагы борынгы милли исемнәрне укуда кыенлыклар күрми, дөрес күчергән.
Галим шулай ук бу гасырларда татар халкында кулланылышта унике еллык хайван циклына нигезләнгән календарьнең Касыймнан алып Тубылгача булган татар дөньясында яхшы мәгълүм булуын да ачкан.
Гомумән алганда, галим тарафыннан бик зур рухи хәзинә өйрәнелеп әйләнешкә кертелгән. Ләкин матди кыенлыклар аркасында китапның тиражы бик кечкенә булу һәм фотоматериалларның сыйфаты түбән булу үзен сиздерә. Киләчәктә мондый китапларга кадер артыр, яңадан төсле басмада зур тиражда чыгар дип өметләнәсе генә кала. Чөнки бу фәнни хезмәт — һәр китапханәгә җиткерелергә тиешле бәһасез хәзинә.
Ләйлә Гарипова,
филология фәннәре кандидаты


http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2012_1_2/08/02/

Памятники из с. Татарский Калмаюр Чердаклинского р-на Ульяновской области

Памятники из с. Татарский Калмаюр Чердаклинского р-на Ульяновской области 

разместил на http://kalmayur.livejournal.com/14381.html  из книги Ф.С. Хакимзянова. «Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и их язык» сканы страниц о 5 камнях 1349 - 1357 годов из с. Татарский Калмаюр 
  • byltyr

Тукай шигырьләре ташларга да язылган


Габдулла Тукай шигырьләре халык күңелендә, китапларда гына түгел, ташларда да сакланган. Галим Марсель Әхмәтҗанов аларны төрле төбәкләрдәге татар кабер ташларында тапкан.


Филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов 40 елга якын кабер ташларын өйрәнү максаты белән экспедицияләргә чыга. Петербур белән Курган арасында гына меңнән артык зиратта булдым, ди ул.

Үзенең “Ташбилгеләр поэзиясе” дигән хәзинәсендә 500дән артык тарихи кыйммәткә ия булган үрнәкләр саклый галим. “Татар кабер ташлары поэтик мирасларга хәйран бай күренәләр, аларда төрле мәрсияләр, шәҗәрәләр, аерым кешеләрнең тормышлары язылган”, ди Марсель ага.

Тукайның шигырь юллары язылган ташларга килгәндә, беренчесен Марсель Әхмәтҗанов Буа татар зиратында таба. “Ул кабер ташы 1914 елны Буа шәһәренең кабер ташларын кисеп ясау остасы Гарифҗан Буави тарафыннан ясалган. Ул ташта Тукайның “Васыятем” дигән шигыреннән юллар бар:

Кайт, и нәфес мөтмәиннәм! Бар, юнәл, кит Тәңреңә:
Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит әмренә.

дәвамы - http://www.azatliq.org/content/article/24093077.html